Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ infokazanlak.com.Học các từ chúng ta cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn sẽ xem: Aisle là gì

a long, narrow space between rows of seats in an aircraft, theater, church, etc., or between the rows of shelves in a storethe long narrow space between the rows of shelves in a large store, also used to lớn refer to the shelves themselves: The clubbers immediately start dancing, first in the aisles then slowly moving towards the centre of the dance floor. Here, too, the basic form is a central barrel-vaulted nave and side aisles, but the roof is reduced in height by introducing a second flatter pitch at the top. The main innovations were in the interiors, where large highceilinged uninterrupted sales spaces were built to allow the display of mountains of merchandise along pedestrian aisles. The aisles in the nave & the chapels in the choir were used to house large barrels for aging wine; và the barrels remain there today. In these churches there were no barrel vaults in the side aisles & the whole roof could follow the line of the trusses down to lớn the side walls. Urbanized areas become enormous shopping malls, displaying wares of various types of dwellings along roads, streets và alleys (rather than aisles) for "shoppers" lớn assess as would-be occupants. One is prevented from walking up và down the aisles but a regular procession of drink trolleys, duty-free meals, newspapers, etc. Why vì they not keep the aisles open so that people can move about and dodge the trolleys that are serving drinks? những quan điểm của các ví dụ cần yếu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên infokazanlak.com infokazanlak.com hoặc của infokazanlak.com University Press hay của những nhà cấp phép.


Bạn đang xem: Aisle là gì

*

*

*

*

cải cách và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập infokazanlak.com English infokazanlak.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1 Trắc Nghiệm, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt giờ đồng hồ Hà Lan–Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng Ả Rập giờ đồng hồ Anh–Tiếng Catalan giờ đồng hồ Anh–Tiếng trung hoa (Giản Thể) giờ Anh–Tiếng trung quốc (Phồn Thể) giờ Anh–Tiếng Séc tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch giờ đồng hồ Anh–Tiếng hàn quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy giờ đồng hồ Anh–Tiếng Nga giờ đồng hồ Anh–Tiếng Thái tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語