adventurous /əd"ventʃərəs/ (venturous) /"ventʃərəs/* tính từ- ưng ý phiêu lưu, phù hợp mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm- liều lĩnh
Dưới đây là những mẫu mã câu có chứa trường đoản cú "adventurous", trong cỗ từ điển từ điển Anh - infokazanlak.comệt. Chúng ta có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ adventurous, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ adventurous trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - infokazanlak.comệt

1. Adventurous, brave, creative.

Bạn đang xem: Adventurous là gì

( Adventurous, Brave, Creative ) Mạo hiểm, dũng cảm, sáng sủa tạo.

2. The curious, adventurous snake... Penetrates deeper... Into the cave...

nhỏ rắn tò mò, phù hợp phiêu lưu... Xâm nhập vào vào hang... Sâu hơn.

3. To the young man, the appeal is adventurous và exciting!

Đối với đấng mày râu thanh niên, lời lôi kéo thật phiêu dạt và kỳ thú!

4. So, sounds like you & Mia have quite an adventurous lifestyle.

có vẻ như anh và Mia có cách sống xiêu bạt nhỉ.

5. If you"re Aries with type A blood, you are respectful, silent, & adventurous!

trường hợp là sao Bạch Dương, nhóm máu A thì bình thường tình, kín đáo đáo, kiệm lời, ham mê mạo hiểm, không chịu thua...

6. They have been likened lớn the Hasmonaeans và primarily appealed to idealistic, adventurous young men.

chúng ta được ví như người Hasmonaean và đa số thu hút những bạn trẻ lý tưởng, mạo hiểm.

7. As balloon giải pháp công nghệ improved, the sky began khổng lồ “open” rapidly to lớn the adventurous aeronauts.

khi kỹ thuật sản xuất khí cầu hiện đại hơn, bầu trời ban đầu mở ra gấp rút cho phần đông khí mong gia ham mê mạo hiểm.

8. Her art making process is adventurous - ranging from mixed media, painting & drawing khổng lồ digital work.

quá trình làm thẩm mỹ và nghệ thuật của cô hết sức đa dạng- tự phương tiện media hỗn hợp, vẽ và thành tích kỹ thuật số.

9. Two Steps from Heaven (2012) — Pet project of Thomas Bergersen, featuring inspiring, emotional, & adventurous music.

Two Steps from Heaven (2012) — dự án lúc thư thả (Pet project) của Thomas Bergersen, có đặc điểm đầy cảm hứng, cảm xúc, với mạo hiểm.

10. Its discovery is linked with the adventurous twin sisters mentioned at the start of this article.

câu hỏi phát hiện tại ra phiên bản này nối sát với hành trình dài của hai chị em sinh đôi ưng ý mạo hiểm được đề cập chỗ đầu bài.

11. Therefore of all the brilliant exploits performed by Scipio this seems khổng lồ me the most splendid và most adventurous."

vày vậy mà lại trong tất cả những kỳ công oai hùng được Scipio chế tạo ra, mẫu này hình như đối cùng với tôi là loại huy hoàng nhất và liều lĩnh tốt nhất ".

12. She says vampires also adapt well to lớn many kinds of moinfokazanlak.comes and books : those that are funny , sad , adventurous , scary or for young people .

Cô ấy nói ma cà rồng cùng thích nghi giỏi với nhiều thể loại phim cùng sách : gồm có con ma cà rồng biết vui , bi thiết , phù hợp mạo hiểm , rùng rợn hoặc giành cho lứa tuổi thanh thiếu thốn niên .

13. Upon further reflection, it is a brave & daring 4-star effort that deserves to be heard by any fan hâm mộ of adventurous pop music."

Khi lưu ý đến sâu hơn, nó là 1 trong những nỗ lực 4 sao, anh dũng và táo bạo mà xứng đáng được ngẫu nhiên fan hâm mộ nhạc pop mạo hiểm làm sao lắng nghe."

14. In Moby-Dick, an adventurous whaling voyage becomes the vehicle for examining such themes as obsession, the nature of einfokazanlak.coml, and human struggle against the elements.

trong Moby Dick, một chuyến đi săn cá voi đầy mạo hiểm trở thành phương tiện đi lại xem xét rất nhiều đề tài như sự ám ảnh, thiên nhiên đầy tai ương, với sự tranh tài của con người chống lại sức khỏe thiên nhiên.

15. The adventurous homeward voyages of the Greek leaders (including the wanderings of Odysseus and Aeneas (the Aeneid), và the murder of Agamemnon) were told in two epics, the Returns (the lost Nostoi) & Homer"s Odyssey.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Swamp Là Gì ? Nghĩa Của Từ Swamp, Từ Swamp Là Gì

Những chuyến hành trình hồi mùi hương của những chỉ huy quân Hy Lạp (bao tất cả những chuyến xiêu bạt của Odysseus và Aeneas, cùng sự tiếp giáp hại Agamemnon) được nói trong hai nhân vật ca, Nostoi (Những cuộc trở về) vẫn thất lạc và Odýsseia của Hómēros .