Cũng y như Tiếng Việt, tính từ đóng một mục đích vô cùng quan trọng đặc biệt trong giờ Anh. Việc nhận ra các tính từ, ứng dụng chính xác tính từ vào câu văn, khẩu ca là yếu tố cần thiết, giúp cho bạn sử dụng tiếng Anh trôi chảy, nhuần nhuyễn hơn. Vậy Tính từ bỏ (Adjective) là gì? làm sao để dùng tính từ đúng trong các Tiếng Anh? infokazanlak.com để giúp đỡ bạn giải đáp vướng mắc này ở nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Adj là gì


Nội dung

1 Tính trường đoản cú (Adjective) là gì? Cách sử dụng tính từ đúng trong Tiếng Anh1.2 2. địa chỉ của tính từ1.3 3. Công dụng của tính từ2 bài xích tập ứng dụng3 Đáp án

Tính trường đoản cú (Adjective) là gì? Cách áp dụng tính từ đúng trong các Tiếng Anh

1. Tính tự (Adjective) là gì?

Tính từ bỏ (adjective) là các từ được thực hiện để chỉ, biểu đạt đặc tính, đặc điểm, đặc thù của nhỏ người, sự vật và gần như hiện tượng, vụ việc xung quanh. Bọn chúng thường được viết tắt là “adj”. Tính từ có vai trò xẻ nghĩa mang đến danh từ.

Ví dụ:

This girl is so beautiful. (Cô nhỏ bé đó thiệt xinh đẹp)The weather is hot today. (Thời tiết từ bây giờ thật nóng nực)The Delta variant is dangerous. (Biến thể Delta cực kỳ nguy hiểm)

2. Vị trí của tính từ

Tính từ bỏ đứng trước danh từTrong giờ anh, dạng thường bắt gặp và phổ cập nhất là tính từ bỏ đứng trước danh từ. Dịp này, tính từ có vai trò té trợ, bổ sung cập nhật ý nghĩa cho danh từ; hỗ trợ cho danh tự được miêu tả một cách chi tiết, cụ thể hơn. Qua đó, nhằm cung cấp thêm thông tin cho người đọc, fan nghe.

Ví dụ: a difficult exercise (một bài xích tập khó)

Đặc biệt, vào trường hợp có từ nhị tính từ trở lên trên đứng trước một danh từ, thì các tính từ bỏ đó sẽ được sắp xếp theo đơn độc tự sau:

Option (ý kiến) – size (kích cỡ) – chất lượng (chất lượng) – Age (tuổi/độ cũ mới) – Shape (hình dạng)- màu sắc (màu sắc) – Participle Forms (thì trả thành) – Origin (nguồn gốc, xuất xứ)- Material (chất liệu) – Type (loại) – Purpose (mục đích)


*

Các tính từ thông dụng thường gặp


Bài tập ứng dụng

Exercise 1: phân tách dạng đúng của các từ vào ngoặc

Mina thinks she’d hotline it a ___________ image. (beauty)My sister wore a ___________ shirt yesterday. (sleeve)Her brother met a ___________ person in Canada. (home)Jacky is the most ____________ boy in my class. (handsomeness)It was so __________ in my daughter’s room. (disgust)They had a __________ trip on holiday last week. (excite)The waves are way too ________. (loft)She is a ___________ little girl. (humor)This film is so _________. (bore)Binh is a _________ opponent khổng lồ me. (danger)

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

_____________a pair of thể thao new French shoesa pair of new thể thao French shoesa pair of new French thể thao shoesa pair of French new thể thao shoes_____________a young tall beautiful ladya tall young beautiful ladya beautiful young tall ladya beautiful tall young lady_____________an old wooden thick tablea thick old wooden tablea thick wooden old tablea wooden thick old table_____________a modern Vietnamese racing cara Vietnamese modern racing cara racing Vietnamese modern cara modern racing Vietnamese car_____________a new interesting English bookan English new interesting bookan interesting English new bookan interesting new English book.

Exercise 3: sắp đến xếp các câu sau thành câu trả chỉnh

wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a.

➔ ………………………………………………………..

woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it.

➔ ………………………………………………………..

is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new.

➔ ………………………………………………………..

pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

➔ ………………………………………………………..

gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a.

➔ …………………………………………………………………..

Exercise 4: Viết lại câu sao cho không thay đổi nghĩa

This novel has 100 pages

➔……………………………………………………….

The kid is drawing a monster. It has 3 eyes.

➔……………………………………………………….

The desk only has 3 legs.

➔……………………………………………………….

The woman is 90 years old.

➔……………………………………………………….

I like driving a oto which has 3 engines.

➔……………………………………………………….

We are looking for a boy. He is 7 years old.

➔……………………………………………………….

Đáp án

Exercise 1

1.Mina thinks she’d gọi it a ______beautiful_____ image. (beauty)

➔ đề nghị 1 tính từ bổ nghĩa mang đến danh từ bỏ ‘image’.

My sister wore a _____sleeveless______ shirt yesterday. (sleeve)

➔ nên 1 tính từ ngã nghĩa mang đến danh tự ‘shirt’.

Her brother met a _____homeless______ person in Canada. (home)

➔ nên 1 tính từ té nghĩa cho danh từ ‘person’.

Jacky is the most ______handsome______ boy in my class. (handsomeness)

➔ cần 1 tính từ té nghĩa mang đến danh từ ‘boy’.

It was so ______disgusting____ in my daughter’s room. (disgust)

➔ kết cấu ‘It + be + so + adj’

They had a ____exciting______ trip on holiday last week. (excite)

➔ bắt buộc 1 tính từ té nghĩa đến danh từ ‘trip’

The waves are way too ____lofty____. (loft)

➔ cấu trúc ‘too + adj’

She is a _____humorous______ little girl. (humor)

➔ bắt buộc 1 tính từ bửa nghĩa mang đến danh từ ‘girl’

This film is so ____boring_____. (bore)

➔ kết cấu ‘so + adj’

Binh is a ____dangerous_____ opponent to me. (danger)

➔ đề nghị 1 tính từ xẻ nghĩa đến danh tự ‘opponent’.

CDBAD

Exercise 2:

 She wore a long trắng wedding dress. It is an intelligent young English woman.This is a new black sleeping bag.He bought a beautiful big pink house.She gave him a small brown leather wallet.

Xem thêm: Ngân Hàng Câu Hỏi Nâng Cao Sinh Học 6 Kì Ii, Câu Hỏi Tự Luyện Sinh Học Lớp 6 Có Hướng Dẫn Giải

Exercise 3:

It is a one-hundred page novel.The kid is drawing a three-eyed monster.It is a three-legs desk.She is a ninety-year old woman.I like driving a three-engines car.We are looking for a seven-year old boy.

infokazanlak.com – Australian Centre for Education và Training