Cũng giống như Tiếng Việt, tính từ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong Tiếng Anh. Việc nhận biết các tính từ, ứng dụng chính xác tính từ trong câu văn, lời nói là yếu tố cần thiết, giúp bạn sử dụng Tiếng Anh trôi chảy, thành thạo hơn. Vậy Tính từ (Adjective) là gì? Làm sao để dùng tính từ đúng trong Tiếng Anh? infokazanlak.com sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này ở bài viết sau.

Bạn đang xem: Adj là gì


Nội dung

1 Tính từ (Adjective) là gì? Cách sử dụng tính từ đúng trong Tiếng Anh1.2 2. Vị trí của tính từ1.3 3. Chức năng của tính từ2 Bài tập ứng dụng3 Đáp án

Tính từ (Adjective) là gì? Cách sử dụng tính từ đúng trong Tiếng Anh

1. Tính từ (Adjective) là gì?

Tính từ (adjective) là những từ được sử dụng để chỉ, miêu tả đặc tính, đặc điểm, tính chất của con người, sự vật và những hiện tượng, sự việc xung quanh. Chúng thường được viết tắt là “adj”. Tính từ có vai trò bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ:

This girl is so beautiful. (Cô bé đó thật xinh đẹp)The weather is hot today. (Thời tiết hôm nay thật nóng nực)The Delta variant is dangerous. (Biến thể Delta rất nguy hiểm)

2. Vị trí của tính từ

Tính từ đứng trước danh từTrong tiếng anh, dạng thường thấy và phổ biến nhất là tính từ đứng trước danh từ. Lúc này, tính từ có vai trò bổ trợ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ; giúp cho danh từ được miêu tả một cách chi tiết, cụ thể hơn. Qua đó, nhằm cung cấp thêm thông tin cho người đọc, người nghe.

Ví dụ: a difficult exercise (một bài tập khó)

Đặc biệt, trong trường hợp có từ hai tính từ trở lên đứng trước một danh từ, thì các tính từ đó sẽ được sắp xếp theo trật tự sau:

Option (ý kiến) – Size (kích cỡ) – Quality (chất lượng) – Age (tuổi/độ cũ mới) – Shape (hình dạng)- Color (màu sắc) – Participle Forms (thì hoàn thành) – Origin (nguồn gốc, xuất xứ)- Material (chất liệu) – Type (loại) – Purpose (mục đích)


*

Các tính từ phổ biến thường gặp


Bài tập ứng dụng

Exercise 1: Chia dạng đúng của các từ trong ngoặc

Mina thinks she’d call it a ___________ image. (beauty)My sister wore a ___________ shirt yesterday. (sleeve)Her brother met a ___________ person in Canada. (home)Jacky is the most ____________ boy in my class. (handsomeness)It was so __________ in my daughter’s room. (disgust)They had a __________ trip on holiday last week. (excite)The waves are way too ________. (loft)She is a ___________ little girl. (humor)This film is so _________. (bore)Binh is a _________ opponent to me. (danger)

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

_____________a pair of sport new French shoesa pair of new sport French shoesa pair of new French sport shoesa pair of French new sport shoes_____________a young tall beautiful ladya tall young beautiful ladya beautiful young tall ladya beautiful tall young lady_____________an old wooden thick tablea thick old wooden tablea thick wooden old tablea wooden thick old table_____________a modern Vietnamese racing cara Vietnamese modern racing cara racing Vietnamese modern cara modern racing Vietnamese car_____________a new interesting English bookan English new interesting bookan interesting English new bookan interesting new English book.

Exercise 3: Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a.

➔ ………………………………………………………..

woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it.

➔ ………………………………………………………..

is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new.

➔ ………………………………………………………..

pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a.

➔ ………………………………………………………..

gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a.

➔ …………………………………………………………………..

Exercise 4: Viết lại câu sao cho giữ nguyên nghĩa

This novel has 100 pages

➔……………………………………………………….

The kid is drawing a monster. It has 3 eyes.

➔……………………………………………………….

The desk only has 3 legs.

➔……………………………………………………….

The woman is 90 years old.

➔……………………………………………………….

I like driving a car which has 3 engines.

➔……………………………………………………….

We are looking for a boy. He is 7 years old.

➔……………………………………………………….

Đáp án

Exercise 1

1.Mina thinks she’d call it a ______beautiful_____ image. (beauty)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘image’.

My sister wore a _____sleeveless______ shirt yesterday. (sleeve)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘shirt’.

Her brother met a _____homeless______ person in Canada. (home)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘person’.

Jacky is the most ______handsome______ boy in my class. (handsomeness)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘boy’.

It was so ______disgusting____ in my daughter’s room. (disgust)

➔ Cấu trúc ‘It + be + so + adj’

They had a ____exciting______ trip on holiday last week. (excite)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘trip’

The waves are way too ____lofty____. (loft)

➔ Cấu trúc ‘too + adj’

She is a _____humorous______ little girl. (humor)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘girl’

This film is so ____boring_____. (bore)

➔ Cấu trúc ‘so + adj’

Binh is a ____dangerous_____ opponent to me. (danger)

➔ Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ ‘opponent’.

CDBAD

Exercise 2:

 She wore a long white wedding dress. It is an intelligent young English woman.This is a new black sleeping bag.He bought a beautiful big pink house.She gave him a small brown leather wallet.

Xem thêm: Ngân Hàng Câu Hỏi Nâng Cao Sinh Học 6 Kì Ii, Câu Hỏi Tự Luyện Sinh Học Lớp 6 Có Hướng Dẫn Giải

Exercise 3:

It is a one-hundred page novel.The kid is drawing a three-eyed monster.It is a three-legs desk.She is a ninety-year old woman.I like driving a three-engines car.We are looking for a seven-year old boy.

infokazanlak.com – Australian Centre for Education and Training