Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Achievement là gì

*
*
*

achievement
*

achievement /ə"tʃi:vmənt/ danh từ thành tích, thành tựuto record great achievements: giành được những các thành tích lớna scientific achievement: một thành tích khoa học sự đạt được, sự giành được; sự trả thànhthe achievement of independence: sự giành được độc lập huy hiệu, huy chương (để ghi ghi nhớ một thành tựu vẻ vang)
chiến thắnghoàn thànhsự thực hiệnthành côngachievement quotient: yêu đương số thành côngmarketing for business achievement: tiếp thị mang đến sự thành công của xí nghiệp

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): achievement, achiever, achieve, achievable


*

*Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 11 Học Kì 2 Có Đáp Án Chi Tiết, Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ Ii Môn Hóa Lớp 11

*

achievement

Từ điển Collocation

achievement noun

1 thing done successfully

ADJ. considerable, extraordinary, fine, great, important, impressive, major, no mean, notable, outstanding, real, remarkable, significant, tremendous This was no mean achievement for the government. | rare | chất lượng | concrete, solid | crowning, main, proudest, supreme | lasting | modest | personal | architectural, artistic, cultural, economic, educational, engineering, literary, scientific, sporting, technical, technological

VERB + ACHIEVEMENT be, constitute, represent This conference in itself constitutes a solid achievement.

PREP. ~ in She was given a prize for her achievements in textile design.

PHRASES quite an achievement To be offered a place at such a good university is quite an achievement.

2 act of achieving sth

ADJ. high two years of consistently high achievement | positive | individual, personal | human He believes European civilization was the high point of human achievement. | academic, educational, intellectual Success should not be measured solely by educational achievement.

PHRASES a feeling/sense of achievement Climbing the mountain gave him a tremendous sense of achievement. | a lack of achievement, a level/standard of achievement, a record of achievement an impressive record of achievement