Cấu trúc Accused trong giờ Anh có lẽ rằng còn không quen với không ít bạn. Các trường hợp đã trở nên nhầm lẫn cấu tạo này này và thực hiện sai trong vô số nhiều tình huống. 4Life English Center (infokazanlak.com) để giúp đỡ bạn tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc này trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Accused là gì

*
Cấu trúc Accused trong giờ Anh

1. Cấu trúc Accused là gì?

Theo khái niệm của Oxford Languages, “Accuse: to lớn say that someone has done something morally wrong, illegal, or unkind”. Có nghĩa là kết tội, kết tội hoặc tố cáo ai này đã làm điều gì đó sai trái về khía cạnh đạo đức, phi pháp hoặc không tử tế.

Ví dụ: He’s been accused of robbery. (Anh ấy bị buộc tội cướp của).

Ngoài ra, khi nhận thêm đuôi “d”, danh trường đoản cú Accused có nghĩa là bị cáo, người/ những người dân bị tố cáo, kết tội.

Ví dụ: The accused had a lawyer to lớn defend him. / (Bị cáo bao gồm một cách thức sư để ôm đồm cho anh ta.)

2. Kết cấu Accused và phương pháp dùng

*
Cấu trúc Accused và cách dùng

2.1. Dạng chủ động của cấu trúc “accuse”

Cấu trúc: Accuse + O + of + Noun/ V-ing = buộc tội ai (trực tiếp) có tác dụng gì.

Ví dụ:

He accuses them, not only of holding a cathartic theory of magic but of also holding an emotive theory of magic. (Anh ta buộc tội họ, không những nắm giữ lý thuyết về ma thuật về mặt ý thức , hơn nữa nắm giữ định hướng về ma thuật khía cạnh cảm xúc)Are you accusing me of lying? (Bạn đã buộc tôi giả dối đấy à?)He wants lớn accuse this guy of the oto accident. He drove too fast & dangerous. (Anh ta hy vọng tố cáo tín đồ ngày về vụ tai nạn xe. Anh ấy đã đi được quá nhanh và nguy hiểm).

2.2. Dạng bị động của kết cấu “accused”

Cấu trúc: to lớn be accused of Noun/ V-ing = Bị buộc tội về việc gì.

Ví dụ:

It discusses how political elites have managed và manipulated anti-corruption institutions where senior state officials have been accused of corrupt behavior. (Nó đàm đạo về biện pháp giới tinh hoa bao gồm trị đã thống trị và thao túng những thể chế phòng tham nhũng nơi các quan chức cấp cho cao ở trong phòng nước bị cáo buộc gồm hành vi tham nhũng).Nam was accused of cheating in the exam. (Nam bị kết tội là gian lận trong khi làm bài kiểm tra).He is accused of misleading investors and lenders about the financial health of the company. (Anh ta bị cáo buộc gây gọi lầm cho các nhà đầu tư và người cho vay vốn về sức mạnh tài chủ yếu của công ty)

3. Rành mạch Accused với Blame

*
Phân biệt Accused với Blame

Cấu trúc “accuse” với “blame” tức là đổ lỗi, buộc tội ai đó. Mặc dù tùy ở trong và hoàn cảnh thì chúng sẽ tiến hành dùng với mục đích khác nhau.

3.1. Kết cấu Accused

Cấu trúc accuse theo sau do giới trường đoản cú “of” nhằm chỉ về câu hỏi buộc tôi, cáo buộc ai đó.

Ví dụ: She accused me of lying. (Cô ta cáo buộc tôi nói dối)

3.2. Cấu trúc “blame”

3.2.1. Dạng chủ động của “blame”

Cấu trúc: Blame + O + for + Noun/ V-ing = (Đổ lỗi ai vì bài toán gì).

Ví dụ: He blames his mother for his lack of confidence. (Anh ta đổ lỗi cho bà mẹ vì sự thiếu tự tin của anh ấy ta).

Cấu trúc: Blame + Noun + on +O = (Đổ lỗi việc gì lên ai)

Ví dụ: He blames his lack of confidence on his mother. (Anh ta đổ lỗi bài toán thiếu tự tin của bản thân lên chị em anh ấy).

3.2.2. Dạng tiêu cực của “blame”

Cấu trúc: to lớn be blamed for + Noun/ V-ing = (Bị đổ lỗi vì việc gì).

Ví dụ: If a person can not properly be blamed for what she has done, then this fact makes condemnation inappropriate. (Nếu một fan không thể bị đổ lỗi một phương pháp thích xứng đáng cho phần đa gì cô ấy sẽ làm, thì sự thật này khiến việc lên án là ko phù hợp.

3.3. Sự khác nhau của “accuse” và “blame”

3.3.1. Về cấu trúc

Rất khó để phân minh giữa nghĩa của “accuse” và “blame”. Những trường đúng theo không biết bao giờ thì cần sử dụng accuse, lúc nào thì cần sử dụng blame vì cả 2 đều hoàn toàn có thể hiểu là quy tội/trách nhiệm của ai đó cho câu hỏi gì.

Accuse sb of V-ing: cáo buộc ai đã TRỰC TIẾP lầm lỗi gì, hay đang TRỰC TIẾP làm cho điều gì không đúng trái. Nói phương pháp khác, chúng ta trực tiếp nói ra bọn họ phạm tội gì.

Ví dụ:

She accuses me of doing the wrong way. (Cô ấy cáo buộc tôi có tác dụng sai cách).

The woman was accused of having beaten her daughter (Người thanh nữ đó bị cáo cáo buộc đánh con gái của bản thân – sở hữu nghĩa trực tiếp cáo buộc ai đã làm gì)

Blame sb for sth: đổ lỗi ai về việc gì. Có tức là quy ai sẽ là nguồn gốc, vì sao của 1 điều tồi tệ đã xảy ra. Và rằng người đó phải phụ trách cho điều tệ hại đó.

Ví dụ:

You can’t blame the government for all your troubles. (Bạn chẳng thể đổ lỗi cho chính phủ nước nhà về tất cả những rắc rối của mình)

They blamed him for the accident. (Họ đổ lỗi cho anh ta về vụ tai nạn. Có nghĩa tai nạn đáng tiếc có tại sao là anh ta, anh ta vẫn phải phụ trách về nó).

4. Bài tập áp dụng và đáp án

4.1. Bài bác tập 1

As we have seen, the report (blamed/ accuse/accuse of)…. Parents for the state of the evacuees footwear & clothing, and recommended needlework classes in schools.They are (blame/ accuse/ accused) ….of selling important information’s company.I don’t (blame/ accuse/accuse of)….. Her for not supporting the final budget agreement.I think I will (accuse/ accuse of/ blames)…… this broken bike on my father.All of the participants were asked whom or what they (blamed/blame/accused)…most for the trauma.He (blame/accuse/blames)… his wife for the error.The women (blamed/accuse/accuses)….the hairdresser with the apprentices who were smiling all the time.He put the (blame/accuse/blame for)….. On everyone but himself.He was (blame/accuse/accused)…of statutory rape.The government stands (accused/balmes/blamed)….of eroding freedom of speech.If anything goes wrong, I will take the (blame/ accused/accuse of)Do you want lớn (blame/accuse/ accuse of)….anyone else (of/for/to)…..committing this crime?I think they must be (blame/accused/accuse)…..of stealing bread.

4.2. Bài bác tập 2

I think they must be ______ of stealing bread.

a. Accuse

b. Accused

c. Blame

d. Blamed

2. Bởi vì you want to lớn ______ anyone else _______ committing this crime?

a. Blame/ on

b. Blame/ of

c. Accuse/ for

d. Accuse/ of

3. Are you ______ your mistake ______ me?

a. Blaming/ on

b. Blaming/ of

c. Accuse/ of

d. Blaming/ for

4. I think I will ______ this broken vase on my cat.

a. Accuse

b.accused

c. Blame

d. Blamed

5. They are _______ of revealing the company’s secret.

a. Accuse

b.accused

c. Accusing

d. Accuses

4.3. Bài xích tập 3: Dịch câu

Công ty bị tố cáo do trốn thuế.Đừng lo, cai quản lí của họ không bao giờ đổ lỗi mang đến nhân viên.Một fan của tôi bị cáo giác vì bán sản phẩm lậu.Họ buộc tội tôi là gián điệp.Bị cáo đã biết thành xác định có tội.Đổ lỗi mang lại ai đó về việc thất bại của chính mình là điều không nên.Anh ấy bị kết tội cướp bóc.Đừng đổ lỗi mang đến tôi về chiếc máy vi tính hỏng của bạn.

Xem thêm: Make A Move Là Gì - Từ Điển Tiếng Anh

4.4. Đáp án

Bài tập 1:

BlamedAccusedBlameAccuseBlamedBlamesBlamedBlameAccusedAccusedBlameAccuse…ofAccused

Bài tập 2:

BDAAB

Bài tập 3:

The company is accused of failing khổng lồ pay taxes.Don’t worry, our manager never blames anything on his employees.One of my friends was accused of smuggling.They accuse me of being a spy.The accused was found guilty.Blaming someone else for your failure is not good.He is accused of robbery.Don’t blame me for your broken laptop. = Don’t blame your broken máy vi tính on me.

Trên đấy là kiến thức về cấu trúc, biện pháp dùng của cấu trúc Accused trong tiếng Anh. 4Life English Center (infokazanlak.com) hy vọng sẽ giúp đỡ bạn không trở nên nhầm lẫn hai cấu trúc “accuse” và “blame” trong bài xích kiểm tra nữa nhé!